Как да добиваме 100% чисти билкови екстракти
Как да добиваме 100% чисти билкови екстракти

Как да добиваме 100% чисти билкови екстракти

Alex Hadjiev
07.02.2022
0 коментари

Парната дестилация е древен метод за добиване на различни извлеци, още наричан като метод за пречистване. Той използва топлината от създалата се в затворен съд пара, за да разгради органична материя, която след това да кондензира в течна форма.

Най-често този метод се ползва за добиване на етерични масла, тъй като не нарушава химичния състав на активните съставки в билките.

Термично чувствителните химични съединения не преминават през кристализация, което позволява за напълно безопасното добиване на есенциалните съставки на едно растение.

Какво е парната дестилация

Парната дестилация като метод за пречистване от примеси, се използва от древни времена, като основните принципи на действие са запазени до ден днешен.

За разлика от труда на дедите ни, модерната парна дестилация се извършва във вакуумирани, неръждаеми съдове и висок контрол на термичните процеси.

Пречистването и дестилирането на вещества се получава при взаимоотношение между високата температура на парата, и органичните материи, които са поставени в съда.

Поради химичната сложност на много от органичните суровини, температурата във вътрешния съд рядко надвишава опасни за химичените съставки стойности.

От особено значение за този процес е да се знаят термичните прагове на разпад на определените вещества, както е при добива на етерични масла например.

Термичният разпад, което е форма на изгаряне, представлява точката на преход на едно вещество в друго. При достигане на този праг, веществата в едно растения променят своята структура, като често се превръщат в реактивни съединения, които са опасни за организма.

Това е причината парната дестилация да е толкова практична при отделянето на чувствителни вещества, защото при нея изгарянето е практически невъзможно.

Парната дестилация като метод за добив на етерични масла

В света на етеричните масла и добива им, парната дестилация играе централна роля като основен метод за постигане на 100% чист екстракт.

За успешното дестилиране на масло от, който и да е вид растение, се изисква прецизиране на точките на термичен разпад на всяко вещество.

Следствие на тези данни се изготвя термична карта на самата дестилация, която се следва, тоест знае се, че дадена температура не бива да се превишава.

Следствие на допира между парата и органичната материя, летливите маслени частици се отделят от растението, като полепват по стените на съда.

Водени временно от парните нано-частици, тези маслени атоми, носещи активните съставки на билката, се кондензират по стените на отходната тръба.

Температурната разлика между външната стена на отходната тръба и вътрешната температура на извлека, го карат бързо да премине от състояние в състояние и да стане отново течен.

Крайният резултат е течност с два разграничими слоя, долен воден и горен маслен слой – маслото и водата не се смесват, което прави тяхното отделяне изключително лесно.

Защо се използва парна дестилация за добив на етерични масла

От ЕтерОйлс използваме парна дестилация при добив на етерични масла, тъй като тя е доказана като най-безопасен и практичен метод. В индустриалните ни практики ние прилагаме изключителна точност, особени при прецизирането на термичния праг на всяка билка.

Така можем да гарантираме пълна, 100% чистота на всеки продукт, без примеси или реактивни вещества с токсична опасност за организма.

Преди да се бутилира, всяка готова партида се тества за състав, за да сме напълно сигурни, че предоставеното в магазините на ЕтерОйлс отговаря не само на БДС, но и на нашия личен и професионален стандарт за качество и безопасност.


Коментирай